Illusztrációk használata különböző kiadványokban

Nem mindegy, hova helyezzük el a képeket. A tipográfia külön foglalkozik az illusztrációk helyzetével, használatuk szabályaival. Olvasási szokások, emberi viselkedések figyelembe vételével alakítsuk ki kiadványunkat!

Illusztrációk használata különböző kiadványokban

A kiadványok f? jellegzetessége, a szöveg, de amellett legtöbbször megjelennek illusztrációk is. Ezek lehetnek m?szaki rajzok, fényképek, metszetek, táblázatok, térképek, vagy egyéb díszít?elemek. Nagyon fontos, hogy a grafika, melyet választunk, tükrözze a kiadvány hangulatát, stílusát. A következ?kben f?leg a könyvek tipográfiájával foglalkozunk, így ezen keresztül nézzük meg az ide tartozó szabályokat. A könyvillusztráció feladata a cselekmény optikai alátámasztása, a szöveg ébresztette illúzió, és hangulat er?sítése.

Iratkozzon fel hírlevelemre, ahol olyan hasznos tippeket olvashat, amit nem mindenkivel osztok meg!

Kiadványtípusok és felhasználási területeik

Két nagy kiadványtípust különböztethetünk meg az illusztrációk s?r?sége, és típusaik alapján. Amennyiben a kiadvány szövegorientált, kevés képpel kell dolgoznunk. Ebben az esetben ne legyen az illusztráció hivalkodó, keltse fel az érdekl?dést, de ne nyomja el a szöveget. Ilyen típusúak például a tankönyvek.
A másik variáció, a nem szövegközpontú tipográfia, mely a kifejezetten képekkel teli kiadványok jellemz?je, lehet fotóalbum, vagy képgy?jtemény egyaránt. Itt a képeknek az oldalakon való harmonikus elrendezése a cél, azonban a képek telítettségét ugyanúgy figyelembe kell venni komponáláskor, mint a szöveg folthatását!
Tartalmát és célközönségét tekintve a képeskönyvek, az irodalmi m?vek, és a gyermekkiadványok láttatnak nagyobb különbségeket egymás között. Ha képeskönyvet készítünk, az illusztrációk stílusához igazodik a többi elem tipográfiája, mint például a bet?típusok. Ilyenkor az oldalakon nyugodtan végig hömpölygetethetjük a képeket, az olvasó hadd gyönyörködhessen bennük. Célszer? törekedni a lap ritmusának összhangjára, de ez ne csapjon át se monotonságba, se állandóan váltakozó, megszokhatatlan elrendezésbe.
A következ? csoportba tartozó irodalmi m?vek nem mindig tartalmaznak illusztrációt, de ha mégis bele kell rakni egy képet pl. egy regénybe, azt általában a jobb oldalra tesszük. Ez biztosítja a megfelel? hangsúlyt. Régebbi stílusú kiadványoknál az egész oldalt betölt? kép utáni lap üres, és a szöveg a jobb lapon folytatódik, ami az illusztráció igen hangsúlyos elkülönítését eredményezi.
A gyerekkönyvek más m?fajt képeznek. Az illusztrációnak nagyobb szerep jut, hiszen a gyerek figyelmét, az hívja fel, segíti a megértést, csábítja az olvasásra. Gyakran a szöveg a kép részévé válik, a képbe írjuk bele a szöveget. Szakkönyveknél, ha sok kép van, azok rendszerint a jobb lapra kerülnek. Kevés képnél, a szöveg megmunkálására helyezhetjük a hangsúlyt és a képek elrendezésében saját fantáziánkra hagyatkozhatunk, hiszen kevés kép nem alakít ki és nem követel állandó grafikai ritmust.

A PROSIGN tudja a képek elhelyezésének esztétikáját. Kiadványai szerkesztésében a tipográfia ?si rendszerére támaszkodik, hogy Önnek olvasóbarát, színvonalas munkákat készíthessen. Vegye fel velünk a kapcsolatot most, vagy nézze meg szolgáltatásainkat, ahol b?vebb felvilágosítást kap tevékenységeinkr?k!

Kép és grafika

Egy oldalpárra egymáshoz korban, hangulatban ill?, egy könyvbe azonos, vagy legalábbis egymástól nem távol álló technikával készült képeket javasolt helyezni, ha egységes kiadványt tervezünk. A képet körbefuttathatjuk, hozzá szervesen illeszked? szöveggel, vagy ha el akarjuk különíteni t?le, egyszer?en beilleszthetjük mellé. A képre írhatunk is, amit borítóknál, reklámoknál használunk, vagy egy körbevágott forma vonalához igazítva folyathatjuk mellé a szöveget. Képek kivágásával és a kivágott részletek egymásra helyezésével montázsokat alkothatunk.
Egy vékony kerettel a képet sokkal hangsúlyosabbá tehetjük. Ha a keret a kép alján szélesebb, a kép sokkal nehezebbnek t?nik. Ha a képek embereket, arcokat ábrázolnak, fontos szempont, hogy a szerkesztés során az arcok tekintetüket mindig az oldal tartalmi részének irányába vessék.
Grafikákat hívunk segítségül, amikor mintákkal, kis ikonokkal ?dobjuk fel? az oldalt, például az oldalszám keretbe foglalásával. Természetesen itt sem szabad agyonzsúfolnunk grafikai kiegészít?kkel az oldalt, mert azok csak díszítik a szöveget, nem szabad elnyomniuk azt.
A vonalak segítségével az oldalakat részekre lehet tagolni. A táblázatok, a rubrikák válaszvonalai is léniák. A sok vonal egyhangúvá, használhatatlanná, túldarabolttá, kezelhetetlenné teheti a kiadványt. Címlapokon jó helyre tett és megfelel? vastagságú léniák ritmusos képet alakíthatnak ki. Részek elválasztására használhatunk szövegelválasztó szimbólumokat, grafikai eszközöket, ha a szövegegységeknek nincs külön címük, vagy csak változatosabbá akarjuk tenni az alkotást.
A piktogramok feladata az életadta térformák síkba levetített, sematizált képével való helyettesítés. Használatával kiadványainkat könnyebben megérthet?vé tesszük. Például névjegykártyáknál a ?levélcím? felirat helyén egy kis boríték hamarabb odavonzza a szemet.

{fcomment}

Csatlakozz a lokális Facebook
csoporthoz és kérdezz!

Lokális marketing facebook csoport